Thông Báo Tạm Mở Blog


Sau một thời gian bị “bão” reques, và N lần chịu đủ thông báo. Ta tạm mở blog!

Khi blog mở ra, mong mọi người hãy đọc kỹ yêu cầu của ta và không lặp lại sai lầm của “người trước”.

Hãy làm một reader có ý thức, đừng vì sai lầm của mình mà khiến người khác gặp khó khăn.

KHÔNG ĐƯỢC ĐEM BÀI RA KHỎI NHÀ.